Mindfulness - min tilgang

Jeg oplever, at kroppen er et væsentlig fundament i arbejdet med indre ro og nærvær.
Ligeledes i arbejdet med stressreduktion og det at kunne leve med kroniske smerter, sygdom, vanskelige tanker, følelser og livsomstændigheder.
Derfor vil du opleve, at jeg via min guidning fokuserer på at genskabe kontakt mellem krop og sind. Ofte kan vi være så meget oppe i vores hoved og fyldt af tanker om fortid og fremtid, planlægning og analytisk tænkning, at det forhindrer os i at mærke efter, hvordan vi egentlig har det.
Så gennem en kropslig funderet tilgang vækker vi sanseapparatet på ny og bliver i højere grad i stand til at mærke kroppen og forstå dens signaler.
Mindfulnesstræningen bliver konkret, nemmere at praktisere og med en dybere effekt.

Vi træner enkle meditationer, der særlig i starten vil være forholdsvis korte. Jeg fokuserer på en nem og letforståelig introduktion og guidning af øvelserne, så alle kan deltage uanset tidligere erfaring med meditationsøvelser. 

Således træner vi ikke kun gennem meditation, men også yogaøvelser er et vigtigt led i kursusforløbet/træningen. Yogaøvelser som alle kan deltage i og mærke velbehaget ved.