Personlig træning - Yoga

PERSONLIG TRÆNING/INDIVIDUEL UNDERVISNING - ET FORLØB MED YOGA OG MINDFULNESS

Dette forløb kan være for dig, der gennem længere tid har været i en presset og krævende livssituation. Eller måske søger du mere fokusering og fordybelse gennem individuel træning for en periode.

Forløbet strækker sig over 7 gange og indledes med en afklarende samtale, hvor vi sammen finder frem til dine udfordringer og behov. Herefter laver jeg et individuelt forløb.

Forløbet bliver således:

1. gang - 90 min. afklarende og rådgivende samtale

2.-6. gang - 75 min. yoga og mindfulnessøvelser

7.gang - 90 min. øvelser og opfølgende/afrundende samtale.

Pris for hele forløbet: 3500 kr